Transport chłodniczy

-25°C do +16°C

Zapewniamy naszym klientom sprawną obsługę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; przy dostawie kompletnych partii lub na dedykowanych wycieczkach.