Wymiar międzynarodowy

Nasze trasy miedzynarodowe

Oferujemy usługi i reagowania zarówno eksportu i importu w regularnych do następujących krajów: Niemcy, naszą specjalnością od 1982 roku, Polska, nasz rozwój, i w krajach Beneluksu, nasza bliskość, w szczególności w odniesieniu do stosunków zawierające drzwi.

Niemcy

nasza specjalość

Anglia

nasz rozwój

Polska

Regularny transport

kraje Beneluksu

nasze sąsiedztwo

   : Każde miejsce docelowe w Europie jest możliwe na życzenie.